Die Kunden von J. Heemskerk Export sind überall in Europa ansässig. Sie geben ihre Bestellungen auf elektronischem Wege oder per Fax auf. Über einen Spediteur sorgen wir dafür, dass alle Bestellungen immer zum vereinbarten Zeitpunkt geliefert werden.

Viele Kunden bestellen direkt über unser Internet-Bestellsystem. Dadurch können sie ihre Bestellungen zum für sie günstigsten Zeitpunkt aufgeben. Kurz vor Beginn der Versteigerungen koordinieren wir die Bestellungen, so dass unser Verkaufsteam weiß, was eingekauft werden muss.

Mit Hilfe unseres automatisierten Logistik- und Verwaltungsverfahrens werden die Kundenbestellungen optimal verarbeitet. Dabei wird die Qualität unserer Dienstleistungen genauestens überwacht.

Aber besonders mit herz für unseren Blumen!

De relaties van J. Heemskerk Export bevinden zich door heel Europa. Zij plaatsen hun orders elektronisch of sturen hun bestellingen per fax. Via een expediteur zorgen wij ervoor dat alle bestellingen altijd op het afgesproken tijdstip worden afgeleverd.

Veel relaties bestellen rechtstreeks via ons internetbestelsysteem. Dat betekent dat zij hun orders plaatsen op het tijdstip dat hén schikt. Vlak voor aanvang van de veilingen coördineren wij de bestellingen, zodat ons inkoopteam weet wat er ingekocht dient te worden.

Ons geautomatiseerde, logistieke en administratieve proces stelt ons in staat de orders van onze relaties optimaal te verwerken. De kwaliteit van onze service houden wij hierbij goed in het oog.

Maar vooral met hart voor onze bloemen!