J. Heemskerk Export has customers across the whole of Europe. They are able to make their orders electronically or by fax. We use shipping agents to ensure that all our orders are delivered to the customer on time. Many customers use the internet ordering system, which means they can order just when it suits them.

We coordinate the orders shortly before the auctions begin so our purchasing team is fully briefed on what to buy.

Our computerised logistics and administrative processes ensure that orders of customers are handled effectively and efficiently. Service quality remains at all times the key to what we do.

But the most important thing is and will remain our faith in flowers !

De relaties van J. Heemskerk Export bevinden zich door heel Europa. Zij plaatsen hun orders elektronisch of sturen hun bestellingen per fax. Via een expediteur zorgen wij ervoor dat alle bestellingen altijd op het afgesproken tijdstip worden afgeleverd.

Veel relaties bestellen rechtstreeks via ons internetbestelsysteem. Dat betekent dat zij hun orders plaatsen op het tijdstip dat hén schikt. Vlak voor aanvang van de veilingen coördineren wij de bestellingen, zodat ons inkoopteam weet wat er ingekocht dient te worden.

Ons geautomatiseerde, logistieke en administratieve proces stelt ons in staat de orders van onze relaties optimaal te verwerken. De kwaliteit van onze service houden wij hierbij goed in het oog.

Maar vooral met hart voor onze bloemen!